Opschoondag

Landschapsbeheer Oss

20 jaar

Opschoondag 2016 in Oss groot succes!!!

Zaterdag 19 maart 2016 organiseerde Landschapsbeheer Oss, samen met de gemeente, voor de eerste keer de opschoondag in het gehele gebied van de gemeente Oss. Was Landschapsbeheer Oss vanaf 2007, vooral met opruimacties in De Stelt, alleen deelnemer geweest aan de nationale opruimdag voor zwerfafval, nu was men dus én deelnemer én organisator geworden!

 

Water- en bosgebieden opgeruimd

De kick off voor de opschoondag werd om 9.30 uur op industriegebied Vorstengraf gegeven door wethouder Johan van der Schoot in aanwezigheid van zo’n 40 vrijwilligers, die later op 3 locaties in dat gebied aan de gang gingen. Daaronder óók 18 Syrische mannen uit de noodopvang uit Oss, die het prima naar hun zin hadden. De wethouder hielp eerst flink mee met het opruimen van zwerfafval op Vorstengraf en gaf daarna het stokje door aan zijn collega wethouter Gé Wagemakers die de armen uit de mouwen stak op één van de 5 locaties aan het Burg. Deelenkanaal. Want het opruimen van zwerfafval langs dat kanaal en de Maas was één van de speer-punten van de opschoondag, omdat Landschapsbeheer Oss dit jaar óók inhaakte op het project “Schone Maas”, dat zeven vervuilde plekken langs de Maas in onze regio kent. Vijf van die locaties namelijk in de Kesselse Waard en de Lithse Ham, waren dan ook in het programma van de opschoondag opgenomen. Naast de “waterlocaties” werd op nóg zo’n 35 plekken zwerfvuil opgehaald, zoals in de bos- en natuurgebieden van Oss-Zuid (Docfabos, Vierwindenbos, Paalgraven/oude Rijksweg en de Stelt), het Geffense bos en het Geffens Veld (Ivo van Dintherpad) in Geffen en in het natuurgebied in Keent.

 

Ook in de dorpen en de stad

Maar ook in de dorpen Lith, Maren-Kessel, Berghem, Overlangel en in de stad Oss waren tal van particulieren actief en haalden veel zwerfafval op zoals in het Harnas (21 personen), de Heihoek (8 personen) en bij de Diamantvijver (12 personen). Het totaal aantal deelnemers aan de schoonmaakdag in Oss en de kernen was maar liefst 565! Die zorgden er voor dat er in totaal 7680 kilo zwerfafval uit de natuur en de straten verwijderd werd! Een reusachtige opbrengst en de organisatoren spreken dan ook van een zeer geslaagde dag. Het streven is om volgend jaar het aantal deelnemers zelfs naar 1.000 te verhogen en het aantal opgehaalde kilo’s naar 10.000!!! Voor alle deelnemers aan de schoonmaakdag was er na afloop van de ochtend een goody bag, gevuld met ver-schillende soorten fruit, bruine bolletjes, een stroopwa-fel en twee flesjes gezonde drank.

 

Strak organisatieplan

Het organiseren van de opschoondag was een flinke klus voor onze werkcoördinator Tonnie van Hooff en communicatieadviseur Annie Martens, die volgens een strak communicatieplan werkten. Dat plan was al in december 2015 vastgesteld en diende als leidraad gedurende de voorbereidingsperiode. De plaatselijke media kregen persberichten, natuurorganisaties, dorps- en wijkraden, verenigingen, instellingen, (sport)scholen en particuliere zwerfafvalopruimers werden per brief gevraagd om in te haken op de opschoondag. Er werden tientallen posters met daarop de foto’s van de drie ambassadeurs van de opschoondag (wethouder Johan van der Schoot, Dick Roza en Harm van de Berg) in het hele werkgebied op-gehangen in winkels,buurt- en wijkcentra en (sport)scholen. Ook werd een promofilmpje gemaakt, dat op onze Facebookpagina en onze website te zien was.

 

Dank voor alle inzet!!!

De meeste tijd ging echter zitten in het indelen van de aangemelde vrijwilligers over zo’n 40 locaties (die allemaal door een coördinator aangestuurd werden) en het regelen van de benodigde werkattributen, zoals knijpers, klembeugels, hesjes en handschoenen. Ook het inzamelen van het zwerfafval op zoveel - ver van elkaar liggende locaties - was een heel karwei. De mensen van de IBN-auto’s en de "kraakwagen” zorgden er echter voor dat alles op rolletjes verliep en dat al het afval nog dezelfde middag op de gemeentewerf terecht kwam. Rest ons nog een groot aantal mensen te bedanken voor hun hulp en inzet van de dag, zoals de vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss, Landschapsbelang Geffen en de bosgroep van de Gemeente Oss, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, IVN, het Waterschap, Roeivereniging Aross, scholen uit Herpen en Berghem, leden van de visverenigingen uit Lith en Overlangel, groepen van de Beestenbende en de vele particulieren. Maar vooral ook dank aan de coördinatoren van Landschapsbeheer en van de meewerkende organisaties en verenigingen, het team afval en de talloze ambtenaren van de gemeente Oss, in het bijzonder Nynke Stein en Paul van Vugt van IBN.

De veertiende editie van de landelijke opschoondag was een groot succes. Meer dan 100000 Nederlanders kwamen op 1500 locaties in actie.

 

Dick Roza

 

Klik hier voor een fotoreportage.