Werkschema

Landschapsbeheer Oss

Werkschema Landschapsbeheer Oss


Schema werkdagen Werkgroep Landschapsbeheer Oss

April

-

Mei

-

Juni

Zaterdag 7

Vrijdag 12

Woensdag 17

Vrijdag 26

Werktijden tussen 9.00 en 13.00 uur

Waar we werken en de verzamelplaats wordt per email of post bericht. Ook als er langer gewerkt wordt of bij extra dagen krijg je op deze wijze bericht.

Mocht er besloten worden om een werkdag in verband met slechte weersomstandigheden niet te laten doorgaan, dan wordt dit op de werkdag uiterlijk om 08.15u via email bekend gemaakt. Geen bericht betekent dus dat de werkdag door gaat.


Iedere dinsdag inloopochtend op onze Landschapswerf aan de Tolstraat, tussen 9.00 tot 12.00 uur.

Op de werkdagen zijn wij bereikbaar op onderstaande mobiele nummers.


Werkgroepcoƶrdinatoren

Henk Smouter | hs@werkplaatsnlc.nl | 06-54288252

Tonnie van Hooff | tvh@werkplaatsnlc.nl | 06-37456820


Werkgroepleiders

Martien Brouwer

Jan de Graaf

Hans Hamersma

Frans Hol

Menno van der Most

Arnold van de Wetering


Alle activiteiten gestaakt


I.v.m. de richtlijnen betreffende het coronavirus zijn alle activiteiten van Landschapsbeheer Oss gestaakt. 


Wij laten ons leiden door de landelijke en provinciale richtlijnen en adviezen. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn houden wij u op de hoogte.