Werkschema

Landschapsbeheer Oss

Werkschema Landschapsbeheer Oss


Schema werkdagen Werkgroep Landschapsbeheer Oss

Juli

Zaterdag 4 

Vrijdag 10

Woensdag 15

Vrijdag 24

Augustus

Zaterdag 1

Vrijdag 7

Woensdag 12

Vrijdag 21

Vrijdag 28

September

Zaterdag 5

Vrijdag 11

Woensdag 16

Vrijdag 25

Werktijden tussen 9.00 en 13.00 uur

Waar we werken en de verzamelplaats wordt per email of post bericht. Ook als er langer gewerkt wordt of bij extra dagen krijg je op deze wijze bericht.

Mocht er besloten worden om een werkdag in verband met slechte weersomstandigheden niet te laten doorgaan, dan wordt dit op de werkdag uiterlijk om 08.15u via email bekend gemaakt. Geen bericht betekent dus dat de werkdag door gaat.


Iedere dinsdag inloopochtend op onze Landschapswerf aan de Tolstraat, tussen 9.00 tot 12.00 uur.

Op de werkdagen zijn wij bereikbaar op onderstaande mobiele nummers.


Werkgroepcoƶrdinatoren

Henk Smouter | hs@werkplaatsnlc.nl | 06-54288252

Tonnie van Hooff | tvh@werkplaatsnlc.nl | 06-37456820


Werkgroepleiders

Martien Brouwer

Jan de Graaf

Hans Hamersma

Frans Hol

Menno van der Most

Arnold van de Wetering


Mededeling


Vanaf juni gaan we langzaam aan weer starten met de werkdagen. Uiteraard met de nodige regels en afspraken beschreven in ons protocol "Werkinstructie voor beheervrijwilligers i.v.m. het coronavirus"

In de werkmails wordt u hierover verder geĆÆnformeerd.


Voor de goede orde: het protocol begint met: vrijwilligerswerk mag, het is geen plicht, kom alleen als je je er goed bij voelt.