Programma

Landschapsbeheer Oss

Programma Opschoondag 21 maart


Onderstaand praktische informatie over de invulling en organisatie van de Opschoondag in de gemeente Oss op zaterdag 21 maart 2020.


Help mee en meld u aan via onze website

Op de website van Landschapsbeheer kunt u een keuze kunnen maken uit één van de 15 locaties waar op 21 maart 2020 zwerfafval opgeruimd wordt. We vragen u om het aanmeldformulier van de site te gebruiken om ons te laten weten waar u komt helpen. We willen dit graag weten i.v.m. het aanleveren van voldoende hulpmaterialen op de diverse locaties. Druk op de knop aanmelden en doe mee!

Wilt u alleen of in een groep vrienden/familie zwerfafval opruimen? Met uw buren, of de buurtvereniging? Laat het ons dan weten!  Wij zorgen ervoor dat u op deze dag over de benodigde afvalknijpers en afvalzakken kunt beschikken, en wij maken afspraken met u over het ophalen van de volle afvalzakken.

Weet u een locatie waar veel zwerfafval ligt, dan kunt u dit ook melden.

Programma 21 maart 2020

Op de dag zelf komt u tussen 9:30 en 10:00 uur naar de verzamelplek van uw keuze. Deze locatie is herkenbaar aan een spandoek van de Landelijke Opschoondag. Op de verzamelplek wordt u ontvangen door een coördinator. Van hem / haar krijgt u een afvalknijper, ring en afvalzak, handschoenen en een veiligheidshesje.

Vanaf 10:00 uur gaat u samen met de andere aangemelde vrijwilligers onder leiding van de coördinator aan de slag met het opruimen van zwerfafval. Vaak wordt er gewerkt langs de openbare weg. Wij vragen u voor uw eigen veiligheid goed op het verkeer te letten. Wij zorgen er voor dat indien er langs drukkere wegen gewerkt wordt, er een veiligheidsauto wordt ingezet.

Geadviseerd wordt om stevig schoeisel of laarzen te dragen, en bij regen uiteraard regenkleding paraat te hebben.

Via de gemeentelijke vrijwilligersverzekering zijn alle deelnemers verzekerd.


Indien u vooraf aan de Opschoondag nog nadere informatie wenst, of op de dag zelf bijvoorbeeld de verzamelplek niet kunt vinden of wat dan ook, kunt u altijd bellen met de projectcoördinator op nummer 06-37456820.


Na afloop van de werkdag vragen wij u terug te keren naar de verzamelplek. U kunt daar uw spullen weer inleveren en u ontvangt als blijk van waardering voor uw inzet een “goody bag”. Hoe om te gaan met het ingezamelde afval wordt u door de coördinator van de werklocatie verteld.


Officiële opening opschoondag

De Opschoondag wordt door Wethouder Milieu van de Gemeente Oss officieel geopend. Dit zal plaatsvinden op de carpoolplaats (Locatie 11) op bedrijventerrein Vorstengrafdonk aan de Paalgravenlaan. Aanvang 9:30 uur en duurt hooguit 10 minuten. Wij zouden het op prijs stellen als u om 9:30 uur hierbij aanwezig kunt zijn. Na dit kort openingswoordje heeft u nog ruim de tijd om voor 10:00 uur op de verzamelplek van uw werklocatie te zijn.


Alvast vedankt voor uw inzet.


Stichting Landschapsbeheer Oss

Gemeentebestuur  Oss


<< Terug naar algemene informatie opschoondag