Home

Landschapsbeheer Oss

Landschapsbeheer Oss is een vrijwilligers-organisatie die zich inzet voor het behoud, beheer, herstel en ontwikkeling van een ecologisch waardevol en mooi landschap met een streekeigen karakter. Landschapsbeheer Oss ontwikkelt hiervoor visies, project- en beheerplannen.


Een uitgestrekt werkgebied (van Den Bosch tot Grave en van Maashorst tot de Maas) met een grote verscheidenheid aan landschappen (bossen, agrarisch cultuurlandschap, beekdalen, uiterwaarden) zorgt voor een grote diversiteit aan werkzaamheden.

 

De werkzaamheden worden in samenwerking en in overleg met particulieren, agrariërs, natuurorganisaties en (semi)overheden uitgevoerd. 

 

Het kloppend hart van Landschapsbeheer Oss bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die wekelijks in het landschap actief is.

Welkom


Op onze website vindt u veel informatie over de werkwijze van Landschapsbeheer Oss, de uitgevoerde en lopende projecten, de vrijwilligersgroep, actuele zaken en dagen waarop gewerkt wordt. De foto’s in onze fotogalerij geven hiervan een goed beeld!!

Mededeling


Vanaf juni zijn we langzaam aan weer gestart met de werkdagen. Uiteraard met de nodige regels en afspraken beschreven in ons protocol "Werkinstructie voor beheervrijwilligers i.v.m. het coronavirus". In de werkmails wordt u hierover verder geïnformeerd.


Voor de goede orde: het protocol begint met: vrijwilligerswerk mag, het is geen plicht, kom alleen als je je er goed bij voelt.Monumentale bomen van de toekomst

Samen met Vermeulen boomadvies, Orbis natuur en landschap en Gemeente Oss gaan we meewerken aan een mooi project genaamd "Monumentale bomen van de
toekomst".
Idee is om op vooralsnog 12 locaties in de gemeente Oss een boom te planten
die kan gaan uitgroeien tot een monumentale boom. Iedereen kan zich hiertoe aanmelden, dus als je over een mooie grote tuin of vrij stukje grond van
minimaal 100 m2 beschikt, hiervoor de komende 100 jaar geen andere plannen mee hebt, meld je dan aan!! Als je zelf niet over een dergelijke locatie beschikt, maar ergens wel een dergelijk plekje weet, tip dan de eigenaar van dit plekje over dit project.


Landschapsbeheer gaat al het uitvoerende werk doen. Alles is gratis, de boom, de boomgrond, het plantwerk, mooi hekwerkje er omheen, 2 jaar nazorg inclusief water geven. Wat wil je nog meer! En zeg nou zelf, wie wil er niet oud worden onder zijn eigen monumentale boom!

In de bijlage een pdf met daarin alle verdere gegevens over dit project.

Met groet,

Tonnie van Hooff

Nieuwe entree Landerij VanTosse


Medewerkers van Landschapsbeheer Oss zijn deze dagen druk aan het werk op de Cereslaan. Ze zijn daar bezig met het aanleggen van een nieuw entreepunt voor Landerij VanTosse.

Op de Cereslaan komt de hoofdentree, die wordt opgebouwd uit concentrische ringen van boomstammen. Het is een ontwerp van een bureau uit Rotterdam. Het moet een rustpunt en startpunt worden voor een wandeling door het gebied. Er komt een informatiepaneel over de Landerij en haar doelstellingen.

De gebruikte boomstammen komen uit de bossen in Oss-Zuid die onlangs zijn uitgedund. Behalve op de Cereslaan komt er ook nog een entreepunt aan de Mugheuvelstraat.


Herinneringsbos


De aanleg van het herinneringsbos in de Landerij VanTosse is in volle gang. De paden zijn aangelegd en er is al een gras/bloemenmengsel gezaaid. Binnenkort starten we met het planten van struiken. De eerste plantronde voor bomen is gepland in het voorjaar van 2017.

Hebt u belangstelling voor het planten van een boom? Neem dan contact op met: secretariaat@landerijvantosse.nl voor meer informatie.