Overige Werkgroepen

Overige Werkgroepen

Algemene toelichting

Alle vrijwilligers bij Landschapsbeheer Oss worden administratief ondergebracht bij de Stichting Landschapsbeheer Oss. Omwille van o.a. verzekeringszaken en andere werkafspraken wordt met elke vrijwilliger een overeenkomst opgesteld. Op dit moment (2023) zijn er ruim 200 vrijwilligers (m/v) regelmatig actief bij een van de verschillende werkgroepen. Vrijwilligers bij Landschapsbeheer Oss zijn vooral afkomstig uit de gemeente Oss en kent ook diverse vrijwilligers uit omliggende plaatsen buiten de gemeente Oss zoals Heesch, Schaijk, Reek, Nistelrode, Rossum, Vinkel, Nuland en Den Bosch.


Momenteel kent onze organisatie twee basiswerkgroepen vanuit locatie Oss en vier sub-werkgroepen vanuit enkele kernen in de gemeente Oss.


We kennen de volgende werkgroepen:


Basisgroep Natuur & Landschap Locatie Oss

Het merendeel (ongeveer 110) van onze vrijwilligers (m/v) is ondergebracht bij deze groep. Vanuit onze werkplaats aan de Tolstraat 3 in Oss zijn deze vrijwilligers wekelijks actief op een van de vele natuurlocaties ergens in het buitengebied van de gemeente Oss.

 

Basisgroep Tuingroep Landerij VanTosse

Op de locatie Laantje van Cumberland in bosgebiedje De Stelt in Oss zuid is wekelijks een groep van ongeveer 40 vrijwiliggers actief in een grote heemtuin of een van de omliggende percelen zoals hopveld, cranberryveld, herdenkingsbos, voedselbosje, etc. Er zijn ook vrijwilligers die afwisselend op beide locaties actief zijn.

 

Deelgroep Landschapsbelang Maasdonk

Deze groep vrijwilligers was tot aan de herindeling tussen Maasdonk en Oss actief in de gemeente Maasdonk. Na de herindeling in 2015 is de kern Geffen onderdeel geworden van de gemeente Oss. De natuurgebiedjes in het gebied tussen Geffen en Oss worden door deze groep zelfstandig of in samenwerking met de basisgroep uit Oss onderhouden.

 

Deelgroep Kessel

Deelgroep Kessel is een groep vrijwilligers voornamelijk bestaande uit aanwonenden in het buitengebied tussen Lith en Maren Kessel. Deze groep is onder verantwoordelijkheid van de basisgroep met grote regelmaat actief in o.a. de Kesselsewaard, Soldatenwiel en omgeving oude pastorie Kessel.


Deelgroep Lithoijen

In de kern Lithoijen is enkele jaren geleden een groep inwoners zich onder de naam “Dorpslandschap Lithoijen” bezig gaan houden met vergroening van de kern Lithoijen. Vanuit deze werkgroep zijn diverse groene gebiedjes in beeld gekomen welke nu door een enthousiaste groep van ongeveer vijftien Lithoijenaren deels zelfsturend in nauwe samenwerking met de basisgroep worden onderhouden.

 

Deelgroep Lith

In vergelijking met groep Lithoijen wordt op dit moment gewerkt aan de oprichting van eenzelfde soort groep in Lith. Vooralsnog zijn hier vanuit deze werkgroep nog geen activiteiten. Werkzaamheden in natuurgebiedjes in Lith worden uitgevoerd door de basisgroep Oss.


Deelgroep Arboretum Geffen

Het arboretum Geffen kent een eigen bestuur met eigen doelstellingen voor het Arboretum. Het onderhoud echter aan het arboretum in Geffen wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd door de basisgroep vanuit Oss. Doel is om voor deze werkzaamheden een zelfstandig deelgroep te verkrijgen.

 

Groep speciallisten

Heb je als vrijwilliger bij Landschapsbeheer speciale kwaliteiten welke je graag wil inzetten voor ondersteuning bij de werkzaamheden voor de diverse groepen, dan kan je daartoe dagelijks bij ons terecht in onze werkplaats aan de Tolstraat 3 in Oss. We hebben daar oa een eigen timmerwerkplaats / constructiewerkplaats / garage / opslag gereedschappen etc. Dus, kan je timmeren, lassen, machines of gereedschappen onderhouden etc, dan kan je bij ons terecht voor zeer nuttig werk.

Mee doen?

Is uw innterese wekt? Wilt u graag met uw groene hart bijdragen aan nog mooie natuur? Meld u dan aan!


Meer informatie

Voor informatie over alle weergegeven werkgroepen en activiteiten kunt u contact opnemen met coördinator Tonnie van Hooff via mail tvh@werkplaatsnlc.nl of bel  06-37456820.