Ravenstein

Landschapsbeheer Oss

Projecten Ravenstein

Wandelroute Over d'n Dam

Wandelroute Over d'n Dam (2006)

De wandelroute Over d’n Dam bij Ravenstein is onderdeel van de realisatie van een wandelroutenetwerk rond de kernen van de gemeente Oss. Een belangrijk gedeelte van deze route voert over de Maasdijk, als vrijliggend pad. Maar ook struinroutes door de uiterwaarden en langs akkers en watergangen maken deel uit van deze route. Landschapsbeheer Oss voert dit soort grotere projecten in eigen beheer uit.

De wandelroute is gesubsidieerd in het kader van de reconstructie Maas en Meierij.


Natuurgebied Lange Del

Natuurgebied Lange Del (2006)

Het gebied de Lange Del (Del=laagte) is een halfopen groengebied, ingeklemd tussen de kernen Huisseling en Ravenstein. Het gebied is onderdeel van een vroegere Maasarm en ligt relatief laag. De bodem bestaat uit zware klei. De percelen zijn, vooral in de winter, zeer nat. In samenwerking met het Brabants Landschap is een voormalig weideperceel opnieuw ingericht, met een poel en ecologische oevers. Landschapsbeheer Oss heeft voor het beheer een beheerovereenkomst met de gemeente Oss afgesloten.


Herinrichting Westelijk Hoornwerk

Herinrichting Westelijk Hoornwerk (2004)

Het Westelijk Hoornwerk is een deel van de oorspronkelijke stadsgracht van Ravenstein. Dit deel is in 1872 gescheiden van de bestaande stadsgracht door de aanleg van de spoorlijn. Onder de spoordijk vormt een duiker de verbinding met de stadsgracht.

In 2004 is een deel van de aanwezige beplanting teruggezet en verwijderd en is de waterbodem opgeschoond waarbij het teveel aan beplanting en slib verwijderd is. De vrijkomende bagger is ter plaatse op de aangrenzende oevers verwerkt. Door de afname van schaduwwerking van beplanting, vermindering van bladval en verbetering van de waterkwaliteit is een sterk verbeterde uitgangssituatie voor de ontwikkeling van flora en fauna verkregen. De oevers zijn als ecologische oever ingericht met herstel van de kenmerkende oevervegetatie. Binnen een jaar was de vegetatie al zover hersteld dat niets meer herinnerde aan de ingrijpende werkzaamheden.

De herinrichting was onderdeel van het project “Natuurwaardenherstel van poelen en wielen langs de Maasdijk” dat is heeft uitgevoerd i.s.m. Natuurmonumenten. Landschapsbeheer Oss voerde voor dit project de projectleiding.

Dit project is gesubsidieerd in het kader van de reconstructie Maas en Meierij.