Dieden en Demen

Landschapsbeheer Oss

Projecten Dieden en Demen

Herinrichting poelen langs Maasdijk

Herinrichting poelen langs Maasdijk

In de afgelopen drie jaar zijn een viertal sterk verlandde poelen tussen Ravenstein en Dieden uitgebaggerd, in samenwerking met Natuurmomumenten, de eigenaar van de gebieden. De poelen zijn leefgebied van de grote modderkruiper, een rode-lijst-soort. Nu het aandeel open water sterk is toegenomen is ook de ijsvogel als weer gesignaleerd. Ook dit project is in eigen beheer uitgevoerd, met subsidie van de provincie, gemeente Oss, Waterschap Aa & Maas en Natuurmonumenten.

 

Aanleg vleermuizenkelder Tuin van Demen

Aanleg vleermuizenkelder Tuin van Demen

In Nederland komen 16 vleermuissoorten voor, waarvan er 9 zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn. Ze worden ernstig bedreigd o.a. door het verdwijnen van de verblijfplaatsen (door het kappen van oude bomen etc.) en veranderingen in het landschap. Om vleermuizen effectief te beschermen moet hun leefomgeving worden verbeterd en vergroot. Door de aanleg en het onderhoud van geschikte winterverblijven krijgen vleermuizen de kans om zich te handhaven en voort te planten.

Landschapsbeheer Oss heeft, in samenwerking met de Brabantse Milieufederatie, twee kunstmatige vleermuizenverblijven gerealiseerd.  Dit zijn uit betonnen elementen bestaande ruimtes die met een laag grond zijn afgedekt. Vleermuizen kunnen via een vlieggat in de toegangsdeur het verblijf bereiken.

De locatiekeuze voor de verblijven was gauw gemaakt. De eigenaren van de “Tuinen van Demen” waren enthousiast over het idee en zagen mogelijkheden om een vleermuizenverblijf op te nemen in het “natuurlijke” gedeelte van hun tuin, naast de amfibieënpoel onder voldoende beschutting van een houtsingel.  De tuinen zijn in de zomer opengesteld voor publiek.

Een tweede verblijf is ingericht op het landgoed Breemortel van de heer K. van de Burgt in Herpen. Ook deze kelder ligt naast een poel  op particulier terrein. Dit verblijf is niet voor publiek bereikbaar.

Jaarlijks worden de verblijven gecontroleerd op overwinterende vleermuizen door de Vleermuizenwerkgroep Brabant. Inmiddels zijn diverse soorten als overwinteraar aangetroffen, zoals de grootoor, de dwergvleermuis en de watervleermuis.

Dit project is in 2006 uitgevoerd  en is tot stand gekomen met financiering door de gemeente Oss en de provincie Noord Brabant.