Activiteiten (Reserve 2020)

Landschapsbeheer Oss

Activiteiten

Werkgroep Landschapsbeheer Oss

Regelmatig zijn vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss actief bezig op een project. Of het nu gaat om aanleg en beheer van landschapselementen als houtwallen, poelen of een eendenkooi, het realiseren van nieuwe natuur, wandelpaden, oeverzwaluwwanden of vleermuizenkelders, of het overzetten van padden, altijd is er veel werk te doen. Door deze gezamenlijke inzet is er de afgelopen jaren al heel veel tot stand gebracht.


Uiteraard heeft het natuur- en landschapsbeheer speciale aandacht. Door gericht beheer wordt de begroeiing die hoort bij het gebied weer teruggebracht, bijvoorbeeld op de Erfdijk met zijn kenmerkende begroeiing, maar ook langs de bermen van oude zandwegen en in en om poelen.

 

Het wandelroutenetwerk in de gemeente Oss is grotendeels door Landschapsbeheer Oss gerealiseerd. Grote delen van het buitengebied zijn nu toegankelijk via goed begaanbare wandelpaden voorzien van een bewegwijzering volgens het knooppuntsysteem dat ook elders in Brabant is toegepast. Overal langs deze routes zijn banken of picknickplaatsen te vinden en op veel plaatsen geven informatiepanelen uitleg over de streek.

 

Een aparte plaats nemen de agrarische activiteiten van de Landerij VanTosse. Op onze akkers, voorheen maïsvelden, worden nu gewassen als spelt, rogge, tarwe en boekweit geteeld, uiteraard op biologische wijze. Bloemrijke randen omzomen de akkers. Maar ook nieuwe gewassen krijgen aandacht! Bijvoorbeeld onze cranberry’s, veldbonen en paddenstoelen.

 

De producten worden zoveel mogelijk binnen de streek afgezet. Onder onze eigen merknaam “VanTosse” (van het Osse, uit Oss) geven we aan deze activiteiten en producten bekendheid.

 

Onze Nieuwsbrief, die vier maal per jaar verschijnt, bevat niet alleen veel informatie over lopende en op stapel staande projecten van Landschapsbeheer Oss, maar ook mededelingen over actuele zaken en artikelen die voor ons werk van belang zijn.

 

Speciaal voor de vrijwilligers worden excursies en thema-avonden georganiseerd die betrekking hebben op ons werk en om de onderlinge band te versterken.


Mededeling


Vanaf juni zijn we langzaam aan weer gestart met de werkdagen. Uiteraard met de nodige regels en afspraken beschreven in ons protocol "Werkinstructie voor beheervrijwilligers i.v.m. het coronavirus". In de werkmails wordt u hierover verder geïnformeerd.


Voor de goede orde: het protocol begint met: vrijwilligerswerk mag, het is geen plicht, kom alleen als je je er goed bij voelt.