Gerealiseerde projecten

Gerealiseerde projecten

Sinds 1998 zijn door goede samenwerking met andere organisaties en door de enthousiaste inzet van vrijwilligers reeds diverse projecten gerealiseerd.


Hieronder een overzicht van alle gerealiseerde projecten.


Voor meer informatie en/of vragen, kunt u contact opnemen met:


Werkplaats Natuur, Landschap & Cultuurhistorie

Projectcoƶrdinator Henk Smouter

T 06-54288252

E hs@werkplaatsnlc.nl

AFGERONDE PROJECTEN 2020/2021

Gebiedsprogramma/Thema

Project

Activiteit/prestatie

Partner

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Ecozone Kerkesteeg

Aanleg bosstrook 

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Arboretum

Realiseren uitbreiding

Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Herstel Middelveldse waterloop

Aanleg ecologische oevers, bloemrijke weide

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting N329

Inrichitng 2 landbouwpercelen Stelt

Aanleg houtwallen

Gemeente Oss/Provincie

Landschapsinrichting N329

Natte verbinding Herperduin/Geffen

Aanleg poelen Munlaan, natuurgrasland

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Herinneringsbos

Realiseren uitbreiding I

Landerij VanTosse

Poelen en wielen IV

Elzenburg/Ossermeer

Aanleg poelen en natuurakkers

Gemeente Oss

Soortbescherming

Bijen

Plaatsen diverse bijenhotels

Gemeente Oss

AFGERONDE PROJECTEN 2018/2019

Gebiedsprogramma/Thema

Project

Activiteit/prestatie

Partner

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Uitbreiding akkerareaal

Aanleg houtsingel, in gebruik nemen akker

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Spoordam

Aanleg meidoornhaag

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Oostenakkerstraat II

Aanplant elzensingel

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Geffens veld

Beplanting

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

De Bus

Aanplant elzensingel

Gemeente Oss/Sang

Educatie en recreatie

Herinrichting schoolplein

Aanleg moestuin met kweekbakken

Gemeente Oss

Educatie en recreatie

Inrichting speeltuin Elckerlyc

Aanleg beekloop met speelvoorziening

Elckerlyc

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Vlinderidylle Geffense Plas

Aanleg bloemenweide

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Bomenroute

Aanleg recreatieve wandelroute

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Kinderbelevings-route

Aanleg recreatieve wandelroute

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Spoorpad

Aanleg houtsingels

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Beplantingen Ivo v Dintherpad

Aanleg houtsingels en (fruit-)bomen

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Fietssnelweg

Planten 60 elzen

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Molen Zeldenrust

Landschapsinrichting en aanleg poel

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Brempad

Landschapsinrichting en aanleg poel

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

De Bus

Inrichting perceel met poel en struweel

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Broekstraat

Planten 12 eiken

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Vleermuiskelder

Aanleg vleermuizenkelder

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Arboretum

Aanleg bewatering

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting N329

Natte verbinding Herperduin/Geffen

Opschonen poelen Docfabos

Gemeente Oss/Provincie

Landschapsinrichting N329

Natte verbinding Herperduin/Geffen

Inrichting perceel Willibrordusweg met poel

Gemeente Oss/Provincie

Landschapsinrichting N329

Groene dooradering

Aanleg houtwallen/natuurakkers Doorneindstraat

Gemeente Oss/Provincie

Landschapsinrichting N329

Fietspad Oss-zuid

Aanleg verbinding Hescheweg/Wilpertslaan

Gemeente Oss/Provincie

Meer Maashorst

Bijenommetje Landerd

Leveren en plaatsen 10 bijenhotels

Gemeente Landerd

Gemeente Oss

Bestrijding eikenprocessierups

Leveren en plaatsen 60 mezenkasten Erfdijk

Gemeente Oss

AFGERONDE PROJECTEN 2017/2018

Gebiedsprogramma/Thema

Project

Activiteit/prestatie

Partner

Poelen en wielen Maasdijk III

Herinrichting Loonsestraat

Aanleg bosstrook 

Gemeente Oss

Landschapsinrichting Berghem

Spaanderstraatse akkers

Realiseren uitbreiding

Gemeente Oss

Landschapsinrichting Berghem

Spaanderstraatse akkers

Omvorming maisakkers tot kleinschalige graanakkers

Gemeente Oss

Landschapsinrichting N329

Natte verbinding Herperduin/Geffen

Aanleg houtwallen

Gemeente Oss/Provincie

Poelen en wielen Maasdijk III

Herinrichting Velmerweg

Opschonen gracht pastorie, beplanting

Gemeente Oss

Meer Maashorst

Entree grafheuvelterrein Paalgraven

Herinrichting toegangsgebied

Gemeente Landerd/Provincie

Landschapsinrichting Ravenstein

Herinrichting kerktuin Dennenburg

Vervangen 6 kastanjes door nieuwe bomen

Brabants Landschap

AFGERONDE PROJECTEN LANDERIJ VANTOSSE 2014/2018

Gebiedsprogramma/Thema

Project

Activiteit/prestatie

Partner

Landerij VanTosse

Werkgelegenheidsproject

Sociale activering jongeren/bijstandsgerechtigden

Provincie

Landerij VanTosse

Verbetering groene dooradering

Aanleg 5 km houtwallen/-singels

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Verbetering groene dooradering

Aanleg fruitallee

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Verbetering groene dooradering

Aanpassing hekken, poorten, perceelscheidingen

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Verbetering groene dooradering

Herinrichting bermen en boszomen

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Verbetering groene dooradering

Aanleg poelen (Mugheuvelstraat, Tuinderij)

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Verbetering groene dooradering

Inrichting aanloopgebieden faunatunnels

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Verbetering groene dooradering

Ontsnippering wegen (2 faunatunnels)

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Verbetering groene dooradering

Aanleg bijen- en vlinderweides

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Verbetering groene dooradering

Aanleg herinneringsbos

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Versterking recreatief gebruik

Aanleg fietspaden

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Versterking recreatief gebruik

Aanleg wandelpaden/-routes

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Versterking recreatief gebruik

Plaatsen straatmeubilair (picknic-)banken

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Versterking recreatief gebruik

Aanpassen parkeervoorzieningen

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Ontwikkeling functies

Kennis-/leercentrum Werkplaats NLC

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Ruimtelijke ontwikkeling

Aankoop voormalige heemtuin Cumberland incl. gebouw

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Ruimtelijke ontwikkeling

Inrichting en ontwikkeling Tuinderij VanTosse

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Ruimtelijke ontwikkeling

Ontwikkeling publiekscentrum Landerij VanTosse

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Toegangkelijkheid en ontsluiting

Ontwerp en aanleg recreatieve toegangspoorten

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Ontwikkeling nieuwe teelten

Paddenstoelen in houwallen

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Ontwikkeling nieuwe teelten

Doorontwikkeling cranberryteelt

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Ontwikkeling nieuwe teelten

Pilotproject veldbonen

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Ontwikkeling nieuwe teelten

Aanleg hopveld

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Ontwikkeling nieuwe teelten

Omvorming akkers tot natuurakkers

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Ontwikkeling nieuwe teelten

Uitbreiding akkernetwerk

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Ontwikkeling nieuwe teelten

Ketenontwikkeling producenten/verwerking/afzet

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Ontwikkeling nieuwe teelten

Ontwikkeling teeltondersteunende maatregelen

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Voorzieningen sociale arbeid

Inpassing/organisatie sociale werkplekken

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Promotie en publiciteit

Opzetten promotieplan

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Promotie en publiciteit

Ontwikkeling website

Gemeente Oss/Provincie

Landerij VanTosse

Promotie en publiciteit

Ontwikkeling folders en multimedia

Gemeente Oss/Provincie

AFGERONDE PROJECTEN 2014/2016

Gebiedsprogramma/Thema

Project

Activiteit/prestatie

Partner

Landschapsinrichting Oss-zuid

Gemeentebossen Docfa/Vierwinden

Aanvullende bosaanplant tbv diversiteit

Gemeente Oss

Landschapsinrichting Geffen

Herinrichting perceel Oude Baan

Aanleg poel, graanakkers

Brabants Landschap

Landschapsinrichting Oss-Noord

Bassins Ossermeer

Baggerwerkzaamheden voormalige ijsbaan en bassins

Gemeente Oss/Waterschap

Landschapsinrichting Den Bosch

Natuurakkers

Omvorming landbouwpercelen tot natuurakkers

Gemeente Den Bosch

Maashorst

Maashorstboerderij

Opstellen projectplan

Maashorstboeren

Landerij VanTosse

Meerjarig graan

Proefveld meerjarig graan Thinopirum

HAS

Poelen en wielen Maasdijk III

Diedense kleiputten

Herinrichting vegetatie

Gemeente Oss/Waterschap

Educatie en recreatie

Hertenkamp

Herinrichting 

Gemeente Oss

Meer Maashorst

Natuurspeelplaats Herperduin

Aanleg natuurlijke speelvoorzieningen

Gemeente Oss/Provincie

Landschapsinrichting Ravenstein

Poelen de Rijt

Opschonen poelen en vegetatie de Rijt

Gemeente Oss

Landschapsinrichting Oss-zuid

Bus en Muncorridor

Aanleg beplanting retentiebekken en boomgaard

Gemeente Oss

Maasoever

Bakenbomen

Projectvoorstel

Maasmeanders

Landschapsinrichting Oss-zuid

Groene dooradering

Aanleg houtsingels de Stelt compensatie

Gemeente Oss

Landerij VanTosse

Maashorst spelt

Oprichting Maashorst speltvereniging

Maashorstboeren

EVZ Erfdijk-Munse Wetering

Fietspad Hertogstraat/Hamelspoelweg

Plaatsen hekken en rasters

Gemeente Oss/DLG

AFGERONDE PROJECTEN 1999/2013

Gebiedsprogramma/Thema

Project

Activiteit/prestatie

Partner