Projecten

Lopende projecten

Door goede samenwerking met andere organisaties en door de enthousiaste inzet van vrijwilligers zijn reeds diverse projecten gerealiseerd.


De acquisitie, coördinatie en uitvoering van de projecten en het beheer en onderhoud van natuurgebieden, wandel- en fietsroutes en cultuurhistorische elementen zoals Vorstengraf en Grafheuvelterrein Zevenbergen zijn ondergebracht in de Stichting Werkplaats NLC. Zij huurt voor de uitvoering van de projecten en het beheer van de natuurterreinen de vrijwilligers in bij Landschapsbeheer Oss, maar treedt ook als opdrachtgever op bij projecten waarvoor professionele partijen ingeschakeld moeten worden. Werkplaats NLC heeft een eigen bestuur en eigen inkomsten. De Werkplaats NLC werkt ten dienste van Landschapsbeheer Oss en Landerij VanTosse, maar ook voor andere opdrachtgevers, zoals Natuurmonumenten, Waterschap en Brabants Landschap. Met de inkomsten die Werkplaats NLC genereert wordt de continuïteit van de andere stichtingen geborgd.


Hieronder een overzicht van projecten die momenteel in voorbereiding en/of uitvoering zijn.Voor meer informatie en/of vragen, kunt u contact opnemen met:


Werkplaats Natuur, Landschap & Cultuurhistorie

Projectcoördinator Henk Smouter

T 06-54288252

E hs@werkplaatsnlc.nl

LOPENDE PROJECTEN 2024

Gebiedsprogramma/Thema

Project

Activiteit/prestatie

Partner

Maasoever

Oeverwal in Vogelvlucht Lith-Kessel

Herinrichting bebouwd en agragisch gebied

Gemeente Oss/Orbis

Educatie en recreatie

Vogelkijkhut

Plaatsen vogelkijkhut Ossermeer

Gemeente Oss/Orbis

Landschapsinrichting Oss-Zuid

Gemeentebossen Oss-zuid

Aanvullende bosaanplant  tbv diversiteit

Gemeente Oss

Groene dorpen

Lithoijen in Vogelvlucht

Herinrichting Olijfstraatje

Gemeente Oss/Orbis

Groene dorpen

Lithoijen in Vogelvlucht

Aanleg natuurpark

Gemeente Oss/Orbis

Groene dorpen

Lithoijen in Vogelvlucht

Aanleg natuurspeelplaats en boomgaard

Gemeente Oss/Orbis

Groene dorpen

Lithoijen in Vogelvlucht

Herinrichten de Eilanden

Gemeente Oss/Orbis

Landerij VanTosse

Kwekerij wilde bloemzaden

Inrichting perceel naast tuinderij met bedden wilde bloemen

Gemeente Oss

Landerij VanTosse

Pilotproject Bokashi

Verwerking maaisel tot natuurmeststof

Gemeente Oss

Landerij VanTosse

Herinneringsbos

Realiseren uitbreiding II

Landerij VanTosse

Landschapsinrichting N329

Voedselbos Stelt

Aanleg voedselbos 

Gemeente Oss/Provincie

Geopark Peelhorst-Maasvallei

Langs horst en slenk

Landschappelijke markering Peelrandbreuk

Gemeente Oss/Provincie/Sang

Geopark Peelhorst-Maasvallei

Breuklijnen en oude religies

Fietsroute langs religieuze objecten

Gemeente Oss/Provincie/Sang

Educatie en recreatie

Heksjesroute Geffense bosjes

Educatieve route met diverse natuurspeelmogelijkheden

Wijkraad Ruwaard/Gemeente Oss

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Bermbeheer

Pilot ecologisch beheer 

Gemeente Oss/Orbis

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Oostenakkerstraat IV

Aanplant elzenbosje

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Bergse Hoevepad

Herstel houtwal en aanleg poel

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Geffense Fruittuin

Aanleg boomgaard en wandelpad

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Historische zomerdijk

Herstel dijklichaam, sloten en beplanting

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Bijenlandschap Geffen

Plaatsen bijenhotels op diverse deelprojecten

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Ecozone Kraaijeven

Aanleg bosstrook en poel

Gemeente Oss/Sang

Landschapsinrichting Geffen/Oss

Poelenplan

Overzicht poelen

Gemeente Oss/Sang