Werkgroep

Landschapsbeheer Oss

Werkgroep

Werkgroep Landschapsbeheer is een onderdeel van de Stichting Landschapsbeheer Oss en is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachten komen binnen via de Werkplaats Natuur, Landschap & Cultuurhistorie, de werkgroep zorgt voor de uitvoering.


De werkgroep bestaat uit ca. 125 vrijwilligers en vrijwilligsters.

De werkzaamheden zijn erg divers. Ze bestaan uit het onderhouden van bospercelen, kleine landschapselementen als poelen, houtwallen en heggen, wandel- en rolstoelpaden, bermen en akkerranden en het knotten van wilgen.

Voor de werkzaamheden is een uitgebreid arsenaal gereedschap en machines beschikbaar. Aan de Arbo wordt veel aandacht gegeven. Voor de vrijwilligers zijn helmen, laarzen, handschoenen, eerste hulpkoffer, enz. beschikbaar. Voor het vervoer van de materialen hebben we een eigen bedrijfsbus met aanhanger. Voor drinken, koffie, koek en, bij langere dagen, soep wordt altijd gezorgd. Bij projecten waar langere tijd op een locatie moet worden gewerkt hebben we de beschikking over een eigen schaftkeet.


We werken viermaal in de maand. Deze dagen zijn vastgelegd in een jaaroverzicht. De plaats van werken en samenkomst wordt ruim van te voren per e-mail toegezonden. Diegenen die daar niet over beschikken worden per post of telefonisch ingelicht. De aanvangstijd is altijd 9.00 uur.


Ook al hebben we een behoorlijk grote groep vrijwilligers, we kunnen altijd nog mensen gebruiken om ons team te versterken. Dus als je interesse hebt: kom een keer langs op een werkdag (zie Werkschema) en bel (of mail) een van de hiernaast staande telefoonnummers.


 

Werkschema

Klik hier voor het werkschema.


Werkgroepcoƶrdinatoren

Henk Smouter | hs@werkplaatsnlc.nl | 06-54288252

Tonnie v. Hooff | tvh@werkplaatsnlc.nl | 06-37456820


Werkgroepleiders

Martien Brouwer

Hans Hamersma

Frans Hol

Menno van der Most

Arnold van de Wetering