Werkplaats NLC

Landschapsbeheer Oss

Werkplaats NLC

De Werkplaats Natuur, Landschap & Cultuurhistorie (NLC) van Landschapsbeheer Oss is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en voorbereiding van nieuwe projecten en het genereren van (financiële) middelen voor de uitvoering. Onder leiding van de projectcoördinator werkt een team van vrijwilligers, studenten en stagiairs samen aan projecten.

 

De Werkplaats NLC is belast met de aanvraag en administratie van projecten of opdrachten die zelfstandig door Landschapsbeheer Oss en/of in samenwerking met derden worden aangegaan. Ook deelname in overlegstructuren als klankbordgroepen, alle voorbereidende werkzaamheden, vergaderingen etc. die voor de totstandkoming van projecten noodzakelijk zijn behoren tot de taak van de Werkplaats NLC. Daarnaast heeft de Werkplaats NLC de projectleiding bij de uitvoering van de werkzaamheden en de projectadministratie.

 

De Werkplaats NLC van Landschapsbeheer Oss is sinds 2012 erkend als leerbedrijf door Aequor, Kenniscentrum voor Voedsel en Leefomgeving.

 

Bij de totstandkoming van projecten staat de goede samenwerking met de gemeente Oss voorop. Maar ook met organisaties als het Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het IVN, de Brabantse Milieu Federatie, het Waterschap Aa en Maas en de Provincie Noord-Brabant onderhoudt Landschapsbeheer Oss goede contacten.

 

De kennis en ervaring, die is opgebouwd bij het zelfstandig uitvoeren van projecten op het gebied van natuur en landschap is niet alleen voor de eigen organisatie van belang. De Werkplaats NLC kan ook in opdracht van andere, verwante organisaties adviseren bij de planvorming van projecten.

 

Als u meer wilt weten over onze werkwijze bij de voorbereiding, uitvoering en begeleiding van projecten, neem dan gerust contact op.

Werkplaats Natuur, Landschap & Cultuurhistorie


Projectcoördinator Henk Smouter

T 06-54288252

E hs@werkplaatsnlc.nl