Werkgroepen

Werkgroepen Landschapsbeheer Oss

Vrijwel elke dag zijn vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss bezig met het beheer van het landschap en de natuurgebieden In de gemeente Oss. Op de wekelijkse werkdagen, wisselend op vrijdag, zaterdag of woensdag, wordt gericht door een grote groep vrijwilligers in een natuurgebied gewerkt. Op andere dagen worden uiteenlopende werkzaamhedenin kleinere groepjes op locaties uitgevoerd, aangestuurd door de Coördinator Beheer.


Natuur en landschap

Leidraad bij het beheer van natuurgebieden en landschapselementen is het Handboek Natuurbeheer, dat door de gemeente Oss en Landschapsbeheer Oss is opgesteld. In het Handboek staan de natuurdoelen en de bijbehorende beheermaatregelen voor elk gebied in detail beschreven.


Routebeheer
Het wandelroutenetwerk in de gemeente Oss is door Landschapsbeheer Oss gerealiseerd. Grote delen van het buitengebied zijn nu voorzien van een bewegwijzering volgens het wandelknooppuntsysteem. Het onderhoud aan zowel de wandelroutes als de recreatieve fietsroutes wordt door Landschapsbeheer Oss uitgevoerd, in samenwerking met het Routebureau Brabant en de Gemeente Oss.


Landbouw
Een aparte plaats nemen onze agrarische activiteiten in. Op akkers die gepacht worden van de gemeente Oss worden gewassen als spelt, rogge, tarwe, gerst en haver geteeld. De agrarische activiteiten zijn ondergebracht in een aparte stichting Landerij VanTosse.


Arbo en veilig werken
Werken in het landschap brengt risico’s met zich mee. De Arbowet is dan ook van toepassing op vrijwilligerswerk in het landschapsbeheer. In ons Arboplan hebben we de risico’s in beeld gebracht met de bijbehorende maatregelen om de risico’s te verkleinen. Op een werkdagformulier wordt bijgehouden waar gewerkt wordt en ter plaatse worden de vereiste werkinstructies gegeven. Standaard is een BHV-er, een EHBO-koffer en een AED aanwezig op de werkplek.
Het werken met risicovolle machines, zoals kettingzaag en bosmaaier wordt uitsluitend uitgevoerd door hiervoor gecertificeerde vrijwilligers. Regelmatig bieden wij hiervoor opleidingsmogelijkheden aan.


Gereedschap en materiaal
Voor de werkzaamheden is een uitgebreid arsenaal (jaarlijks gekeurd) gereedschap en machines beschikbaar. Voor de vrijwilligers zijn persoonlijke beschermingsmiddelen als helmen, veiligheidsschoenen, laarzen en handschoenen, beschikbaar. Voor het vervoer van de materialen hebben we een drie bedrijfsbussen, twee aanhangers, een tractor met platte kar en tweebestelwagentjes tot onze beschikking.

Voor drinken, koffie, koek en bij langere dagen soep wordt gezorgd.