Rietgors

Landschapsbeheer Oss

Projecten Rietgors

Vegetatiebeheer rietlanden

Vegetatiebeheer rietlanden

Als begrenzing tussen het noordelijke industriegebied (tussen de Megensebaan en het Burgemeester Deelenkanaal) en het open polderlandschap is in 2000 een bufferzone van moerasland ingericht. Deze zone staat in verbinding met de hertogswetering. In deze zone is riet de dominante vegetatie. Helaas zorgt spontane opslag van schietwilgen een bedreiging van de openheid van de rietlanden. Jaarlijks trekken vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss en de Vogelwerkgroep van het IVN er op uit om de wilgen te verwijderen.

 

Aanleg en beheer vleermuizenkelder

Aanleg en beheer vleermuizenkelder

In 2004 is in opdracht van de gemeente Oss een vleermuizenkelder ingericht als onderdeel van de aanleg van de natuurrand Rietgors. Deze kelder wordt door vrijwilligers van landschapsbeheer Oss onderhouden. De vleermuizenwerkgroep Noord-Brabant inventariseert jaarlijks de kelder op overwinterende vleermuizen (zie ook: vleermuizenverblijven Demen).

 


Oeverzwaluwwand Hertogswetering

Onder constructie.