Werkschema

Werkschema Landschapsbeheer Oss

Schema werkdagen Werkgroep Landschapsbeheer Oss

Juni
Zaterdag 1, vrijdag 7, woensdag 12, vrijdag 28


Juli

Zaterdag 6, vrijdag 12, woensdag 17, vrijdag 26

 

Augustus

Zaterdag 3, vrijdag 9, woensdag 14, vrijdag 23, vrijdag 30

 

September

Zaterdag 7, vrijdag 13, woensdag 18, vrijdag 27


Werktijden tussen 9.00 en 13.00 uur

De werklocatie en de verzamelplaats wordt per email doorgegeven. Ook als er langer gewerkt wordt of bij extra dagen krijg je op deze wijze bericht.
Mocht er besloten worden om een werkdag in verband met slechte weersomstandigheden niet te laten doorgaan, dan wordt dit op de werkdag uiterlijk om 8:15 uur via email bekend gemaakt. Geen bericht betekent dus dat de werkdag doorgaat.


Iedere dinsdag is er vaste inloopochtend op de Landschapswerf aan de Tolstraat, tussen 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze dagen kunnen er in onderling overleg werkzaamheden gepland worden.


Op de werkdagen zijn de werkgroepcoordinatoren bereikbaar op onderstaande mobiele nummers.


Werkgroepcoƶrdinatoren

Tonnie van Hooff | tvh@werkplaatsnlc.nl | 06-37456820

Henk Smouter | hs@werkplaatsnlc.nl | 06-54288252


Werkgroepleiders

Martien Brouwer

Jan de Graaf

Hans Hamersma

Frans Hol

Menno van der Most

Arnold van de Wetering

20240514_135053 Gras ruimen bij t Ossermeer
20240521_102505 Gebied bij Ossermeer. Veld ontdoen van takken en opsch
20240227_091821 Bos van Oss Spaanderstraatse akkers
20240515_092519 Lange del Huisseling
20231202_095409 Griendjes Ossermeer