Werkschema

Werkschema Landschapsbeheer Oss

Schema werkdagen Werkgroep Landschapsbeheer Oss

Maart | Zaterdag 4, vrijdag 10, woensdag 15, vrijdag 24, vrijdag 31

April | Zaterdag 1, vrijdag 7, woensdag 12, vrijdag 21, vrijdag 28
Mei | Zaterdag 6, vrijdag 12, woensdag 17, vrijdag 26
Juni | Zaterdag 3, vrijdag 9, woensdag 14, vrijdag 23, vrijdag 30

Werktijden tussen 9.00 en 13.00 uur

De werklocatie en de verzamelplaats wordt per email doorgegeven. Ook als er langer gewerkt wordt of bij extra dagen krijg je op deze wijze bericht.
Mocht er besloten worden om een werkdag in verband met slechte weersomstandigheden niet te laten doorgaan, dan wordt dit op de werkdag uiterlijk om 8:15 uur via email bekend gemaakt. Geen bericht betekent dus dat de werkdag doorgaat.


Iedere dinsdag is er vaste inloopochtend op de Landschapswerf aan de Tolstraat, tussen 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze dagen kunnen er in onderling overleg werkzaamheden gepland worden.


Op de werkdagen zijn de werkgroepcoordinatoren bereikbaar op onderstaande mobiele nummers.


Werkgroepcoƶrdinatoren

Tonnie van Hooff | tvh@werkplaatsnlc.nl | 06-37456820

Henk Smouter | hs@werkplaatsnlc.nl | 06-54288252


Werkgroepleiders

Martien Brouwer

Jan de Graaf

Hans Hamersma

Frans Hol

Menno van der Most

Arnold van de Wetering