Ossermeer

Landschapsbeheer Oss

Projecten Ossermeer

Aanleg poelen roeivereniging AROSS

Aanleg poelen roeivereniging AROSS (2006)

Op het terrein van roeivereniging AROSS is een amfibieƫnpoel gegraven in het oostelijk deel van het perceel, een stuk grasland dat doorgaans zeer nat en onbegaanbaar was. Door de aanleg van de poel is dit gedeelte van het terrein landschappelijk zeer fraai aangelegd. Tevens is hierdoor een einde gekomen aan de wateroverlast op het naastgelegen wandelpad in de winter.

Dit project is tot stand gekomen met financiƫle ondersteuning van het Brabants Landschap. Het projectbureau van Landschapsbeheer Oss heeft het ontwerp en de uitvoering op zich genomen.

 

Onderhoud Maasheggen

Onderhoud Maasheggen (vanaf 2004)

Met de gemeente Oss is een beheerovereenkomst gesloten over het beheer en onderhoud van zeven heggen. Deze heggen zijn in 1990 aangelegd als zgn Maasheggen, meest bestaand uit doornige inlandse struiken als meidoorn, sleedoorn, egelantier ed. Regelmatig moeten deze heggen worden afgezet om te voorkomen dat ze te breed uitgroeien en om de gewenste vorm te behouden.  Vrijwilligers van landschapsbeheer en de Vogelwerkgroep IVN hebben samen een snoeiregime opgesteld waarbij elk jaar twee heggen worden afgezet, hetgeen betekent dat een bepaalde heg om de drie a vier jaar gesnoeid wordt.

 

Oeverzwaluwwand

Oeverzwaluwwand (2007)

Bij het Ossermeer is een oeverzwaluwwand aangelegd in de vorm van een zandlichaam. De wand ligt in de bocht van de hertogswetering, bij de brug in de Macharense weg. De oeverzwaluwen hebben hier een vrije aanvliegroute over water. Bovendien kunnen de nestelende oeverzwaluwen vanaf de brug goed worden geobserveerd.

De wand is samen met de Vogelwerkgroep en de Brabantse Milieufederatie tot stand gekomen en is gefinancierd door de provincie Noord-Brabant in het kader van soortbescherming.