Geffense Plas

Landschapsbeheer Oss

Projecten Geffense Plas

Aanleg oeverzwaluwwand

Aanleg oeverzwaluwwand

Oeverzwaluwen hebben hun broedplaatsen van nature in de steile oevers van rivieren en grotere beken. Deze plaatsen zijn tegenwoordig maar beperkt aanwezig. Daarom wijken oeverzwaluwen regelmatig uit naar de steile zandhellingen die ontstaan bij zandafgravingen, bouwprojecten of zandopslagplaatsen. Dit zijn broedplaatsen die maar tijdelijk voorhanden zijn en bovendien verstoringgevoelig door recreatie en/of werkzaamheden. In de praktijk is gebleken dat het aanleggen van een kunstmatige wand voor oeverzwaluwen een goede permanente oplossing kan bieden. Een kunstmatige oeverzwaluwwand bestaat uit betonelementen die zijn voorzien van uitsparingen waarin de oeverzwaluwen een nestgang kunnen graven. De wand wordt aan de achterzijde aangevuld met zand.

Bij de Geffense Plas is in 2006 een dergelijke kunstmatige oeverzwaluwwand geplaatst. Het project is een gezamenlijk initiatief van Landschapsbeheer Oss, Landschapsbelang Maasdonk en Brabants Landschap. Naar verwachting biedt de wand in de toekomst voldoende zekerheid om de bestaande oeverzwaluwkolonie in een hoge zandhoop naast de oever een nieuwe, permanente broedgelegenheid te bieden. Vooral door verstoring door crossfietsen en -motoren staat het bestaande broedgebied sterk onder druk. In de afgelopen jaren zijn de aantallen broedparen dan ook gestaag teruggelopen. Bovendien wordt de gehele zandberg op termijn verwerkt in wegenbouwprojecten.