Macharen

Landschapsbeheer Oss

Projecten Macharen

Wandelroute Macharen

Wandelroute Macharen (2005)

Wandelroute Macharen Deze ca 15 km lange route biedt aantrekkelijke uitloopmogelijkheden vanuit Macharen over de Maasdijk, de dijk van het Burgemeester Delenkanaal, het natuurgebied het Ossermeer en de bossen van Brabant water. De paden vanuit Macharen zijn voorzien van een asfaltverharding, waardoor ze ook voor minder validen toegankelijk zijn. Delen van de route zijn laarzenpaden, onverharde aftakkingen van de hoofdroute die voeren door natuurgebied. Het pad langs het Burgemeester Delenkanaal wordt ook gebruikt door coaches van roeivereniging AROSS, die met de fiets de roeiers vanaf de kant kunnen begeleiden. Langs de route zijn acht informatiepanelen geplaatst. De wandelroute Macharen is een onderdeel van een netwerk van reeds gerealiseerde en nog aan te leggen wandelpaden in het buitengebied van de gemeente Oss.


Reconstructie Eendenkooi Macheren

Reconstructie Eendenkooi Macharen (2006 e.v.)

De Macharense eendenkooi is een van de eerst beschreven eendenkooien uit de Brabantse geschiedenis. De geschiedenis van deze eendenkooi hangt nauw samen met de Beerse Overlaat. Na het stopzetten van de jaarlijkse inundatie van het gebied in het midden van de vorige eeuw is de eendenkooi in verval geraakt en is de kooiplas grotendeels verland. In samenwerking met Natuurmonumenten wordt de kooiplas met de vangpijpen opnieuw uitgegraven. Vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss gaan zich bezighouden met de reconstructie van de kijkschermen en vangpijpen. De kooi wordt een demonstratiekooi die voor publiek toegankelijk is. Landschapsbeheer Oss heeft de projectleiding en heeft o.a. subsidie ontvangen in het kader van de subsidieregeling Herstel Cultuurhistorisch Erfgoed.