Bosgebied Herperduin

Landschapsbeheer Oss

Projecten Bosgebied Herperduin

Begrazingsgebied Herperduin

Begrazingsgebied Herperduin (1998)

Vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss en de Vogelwerkgroep van het IVN hebben een hekwerk van ca. 1.800 meter geplaatst rondom het begrazingsgebied Achterste Heide, aansluitend op het in 1996 gerealiseerde begrazingsgebied Herperduin. In dit gebied van circa 270 ha lopen Schotse Hooglanders (runderen) en Exmoor pony's vrij rond. Door de introductie van dergelijke grote grazers in een bosgebied krijgt het gebied op de lange(re) termijn een natuurlijker aanzien.


Rolstoelroute Hoessenbosch

Rolstoelroute Hoessenbosch (2006)

De wandelroute Hoessenbosch is de tweede natuurroute in de Gemeente Oss die geschikt is voor rolstoelgebruikers. De eerste route is in 2001 aangelegd in het bosgebied Vierwinden, aan de zuidelijke rand van de bebouwde kom van Oss. Ook deze route van ca 2,5 km is een vrijliggende route die niet wordt onderbroken door, of voert over, bestaande wegen. Beide routes zijn, in opdracht van de gemeente Oss, aangelegd door vrijwilligers van de Stichting Landschapsbeheer Oss.

 

Herinrichting poel

Herinrichting poel (2005)

Een graafmachine met kantelbak erin, een paar uurtjes ingevallen blad en blubber wegscheppen en een dichtgeslibde poel (waar alle leven uit verdwenen was) is weer schoon. De kanten afwerken, een paar overhangende bomen (Amerikaanse eiken) weg die voor al te veel beschaduwing en ongewenste bladval zorgden en we kunnen weer jaren vooruit.

Resultaat een klein half jaar later: weer tjokvol padden en bruine kikkers, een waar amfibieƫnparadijs!

De poel is te vinden langs het fietspad door Herperduin, bij de afslag naar de zandverstuiving.


Beschermingsmaatregelen paddentrek

Beschermingsmaatregelen paddentrek (vanaf 2004)

De Zevenbergseweg staat al jaren bekend als knelpunt bij de paddentrek. Padden overwinteren in de bossen van de Achterste Heide en trekken in het voorjaar massaal naar de nabijgelegen Put van Hofmans om zich voort te planten. Triest resultaat: honderden dode padden op de weg. Sinds 2004 zetten vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss in het voorjaar padden over, nadat eerst schermen zijn geplaatst langs de oostelijke berm. De padden worden opgevangen in ingegraven emmers, waarna ze vroeg in de morgen de weg worden overgezet. In 2005 zijn op een warme voorjaarsnacht 1600 padden overgezet! Natuurlijk wordt de paddentrek zorgvuldig geĆÆnventariseerd. Uiteindelijk willen we hier een permanente voorziening realiseren met een paddentunnel en schermen langs de weg.